Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία, όπου το κάθε άτομο μπορεί να συζητήσει και να επεξεργαστεί τα προβλήματά του ώστε να τα κατανοήσει και να τα αντιμετωπίσει.

Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια εις βάθος διαδικασία, όπου το κάθε άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να τα εκφράζει, καθώς και να διερευνά εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που το αφορούν.

Online συνεδρίες

Οι online συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής είναι παρόμοια διαδικασία με τις δια ζώσης συνεδρίες, με τη διαφορά ότι πραγματοποιείται μέσω Skype.

Ομάδες Αυτογνωσίας

Οι βιωματικές ομάδες έχουν ως στόχο να εμψυχώσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα, να δημιουργήσουν μια περισσότερο δομημένη εικόνα για τον εαυτό τους. 

Σε περιπτώσεις αυτοκτονικών τάσεων ή κινδύνου άλλου προσώπου καλέστε στο 1018. Σε περιπτώσεις ψυχωσικών επεισοδίων ή άλλων καταστάσεων που χρήζουν νοσηλείας καλέστε στο 166 ή μεταβείτε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.