Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας και Προσωπικής Ανάπτυξης 

Οι ομάδες απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες πτυχές του εαυτού τους μέσα από βιωματικές ασκήσεις που θα εφαρμοστούν, με στόχο να ενδυναμωθούν, να (ξανα)φτιάξουν τις ιστορίες τους, να έρθουν σε επαφή με την ομαδική διαδικασία και να αναπτύξουν το δυναμικό τους.

    Οι βιωματικές ομάδες έχουν ως στόχο να εμψυχώσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα, να δημιουργήσουν μια περισσότερο δομημένη εικόνα για τον εαυτό τους. Μέσα από μια τέτοια ομάδα τα άτομα μπορούν να ανακαλύψουν τις ανάγκες τους, να εξελιχθούν και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους. Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες ομάδες είναι η ζωγραφική, σωματικές ασκήσεις, διαλογισμός, τεχνικές mindfulness, γράμματα, αφήγηση ιστοριών κ.α

Στις ομάδες η αλληλοβοήθεια, η φροντιστική διαδικασία και η κοινή εμπειρία, μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά, ώστε κανένα άτομο να μην νιώθει μόνο, αλλά ένα σημαντικό μέλος ενός ευρύτερου συνόλου.

Η μορφή τους θα είναι βραχεία και με συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, θεματικές και ημερομηνίες. Θα απαρτίζονται κάθε φορά από δύο συντονιστές. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα κυμαίνεται από 6 – 8 άτομα. 

Ομάδες αυτογνωσίας