Σε περιπτώσεις αυτοκτονικών τάσεων ή κινδύνου άλλου προσώπου καλέστε στο 1018. Σε περιπτώσεις ψυχωσικών επεισοδίων ή άλλων καταστάσεων που χρήζουν νοσηλείας καλέστε στο 166 ή μεταβείτε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο.